Over de Stichting

stichtin

Ontstaan

Stichting Onder de Pannen, voorheen Stichting Woongroep Appingedam is een ouderinitiatief en opgericht op 14 december 2010. Stichting Onder de Pannen is een kleinschalig begeleid zelfstandig woonproject. Het project biedt plaats aan drie (jong-) volwassenen met een psychische beperking.

Stichting Onder de pannen

De leiding en de organisatie van het project liggen bij de stichting. Vanaf december 2010 is een initiatiefgroep bezig geweest met het realiseren van het project.  Er is vanaf het begin samengewerkt met Stichting Droomgenoten Nederland. Dit alles in goed overleg met en steun van Woonstichting Groninger Huis en de gemeentelijke en provinciale overheid.

In oktober 2014 is het wonen binnen Onder de Pannen van start gegaan. Bewoners, begeleidingsteam en ouders werken nauw samen. Dit alles t.b.v. een optimale woonsituatie met aandacht voor de benodigde ondersteuning.

Samenwerking en donaties

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met de Gemeente Appingedam, Woonstichting Groninger Huis en de Provincie Groningen. Voor subsidieaanvragen werken we samen met Loes Lestestuiver.

Sinds 2016 ontvangen we  financiële ondersteuning van onze donateurs ‘Vrienden van Onder de Pannen’.  U kunt zich aanmelden door eenmalig dan wel structureel (maandelijks of jaarlijks)  een bedrag naar keuze over te maken op bankrekeningnummer  NL 07 SNSB 0898 4609 80 t.n.v. Stichting Onder de Pannen o.v.v. donatie ‘Vrienden van Onder de Pannen’.

logo_groningerhuis  logo_provincie_groningen logo-gemeente-appingedam

Loes_Logo       sns_eemsmond_logo-(1)[1]