Kosten

De kosten voor wonen en zorg zijn gescheiden. Dat wil zeggen dat woonkosten gefinancierd worden uit  het reguliere inkomen van de bewoners. En de kosten voor begeleiding worden gefinancierd uit een toegekend PGB (Persoons Gebonden Budget).