Onder De Pannen is ontstaan als een ouderinitiatief. Vanuit het verlangen om hun kinderen het beste te gunnen, verzetten de ouders van drie cliënten veel werk en werden pioniers in samenwerking met woningstichting het Groninger Huis. Dit is de basis waarop ODP gefundeerd is, waarin samenwerken vanuit vertrouwen de kernwaarde is.

Toekomstbestendig

Inmiddels bestaat de stichting twaalf jaar en vindt het begeleid wonen sinds 2014 plaats. Om deze mooie geschiedenis in het heden te verstevigen voor een houdbare toekomst in het dynamische zorgveld, heeft het huidige team de Coöperatie Onder de Pannen opgericht.

Een nieuwe samenwerkingsvorm die staat voor kleinschaligheid, zodat de cliënt centraal staat en kwaliteit van zorg. De coöperatie zet samenwerkingen op in het kader van dagbesteding en meer beschermd wonenplekken voor nieuwe cliënten waarin zij trouw blijven aan onze kernwaarde – samenwerken vanuit vertrouwen.

bellen