Algemeen

Onder de Pannen biedt ondersteuning voor wonen met regie op eigen leven, voor (jong)volwassenen met een ASS diagnose op 1 locatie en ASS of andere beperkingen op de andere locatie. Er wordt gezocht naar een balans tussen het zelfstandig wonen en de individuele behoefte aan begeleiding. Wij bieden een vertrouwde omgeving waar bewoners zichzelf kunnen zijn en vorm kunnen geven aan hun eigen leven.

Doelgroep

De bewoners beschikken over een WLZ indicatie, over enige zelfstandigheid en hebben meerdere dagdelen per week een dag invulling. Contra indicaties hebben we opgesteld om van tevoren duidelijkheid te geven voor wie wij er kunnen zijn.

De contra indicaties zijn:

  1. agressief gedrag
  2. verslavingen
  3. hulpbehoevend in lichamelijke verzorging

Gezamenlijke activiteiten

Het zelfstandige karakter van Onder de Pannen is erg belangrijk, maar er is ook aandacht  voor gezamenlijke activiteiten. Er kan samen met de begeleiding gekookt en gegeten worden en er is aandacht voor ieders individuele mogelijkheden qua invulling van vrije tijd en onderlinge sociale contacten. Deze activiteiten vinden plaats in de gemeenschappelijke ruimte .

Begeleiding

De bewoners bepalen in samenwerking met het begeleidingsteam hoe de individuele en gemeenschappelijke begeleiding vorm en inhoud moet krijgen. Dit wordt betaald vanuit de individuele PGB’s van de bewoners.

De begeleiding kenmerkt zich door betrokkenheid, zorg op maat en is op basis van wederzijds vertrouwen.

Basiscoördinatie

Eén vast aanspreekpunt voor bewoners, begeleiders en ouders voor vragen en andere voorkomende zaken. Professionele aansturing en planning van de begeleiding.

Ook complete coördinatie behoort tot de mogelijkheden;

Coördinatie van zorg en welzijn

Zorgen voor en behoud van een stabiel netwerk. Evaluaties met begeleiders, dagbesteding, familie, behandelaren e.d. Aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Ondersteuning van bewoners bij praktische zaken gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en het vergroten van het zelfvertrouwen. Samen opstellen en aanpassen van een signaleringsplan. Onderzoeken wat de wensen zijn en ook bewust kijken naar zaken die veel spanning opleveren en leren hierin een weg te vinden.

Kosten

De kosten voor wonen en zorg zijn gescheiden. Dat wil zeggen dat woonkosten gefinancierd worden uit het reguliere inkomen van de bewoners.

Begeleidingsteam

Het team van begeleiders bestaat op dit moment uit zes gemotiveerde en gekwalificeerde begeleiders.

bellen