Begeleid wonen

Algemeen

Onder de Pannen is een ouderinitiatief voor wonen met regie op eigen leven voor (jong)volwassenen met een psychische beperking, met name in het spectrum van autisme. Er wordt gezocht naar een balans tussen het zelfstandig wonen en de individuele behoefte aan begeleiding. Onder de Pannen biedt een woongelegenheid waar mensen zichzelf kunnen zijn en  in een vertrouwde omgeving met ondersteuning vorm kunnen geven aan hun eigen leven.

Doelgroep

De bewoners beschikken over enige zelfstandigheid. Ze hebben meerdere dagdelen per week een dag invulling. De gemeenschappelijke begeleiding is vooral toegespitst op de middag en vroege avond. Individuele begeleiding  wordt in overleg en naar eigen wens  ingevuld.

Gezamenlijke activiteiten

Het zelfstandige karakter van Onder de Pannen is erg belangrijk, maar er is ook aandacht  voor gezamenlijke activiteiten.    Zo wordt er met begeleiding samen gekookt en gegeten, is er aandacht voor ieders individuele mogelijkheden,  invulling van vrije tijd en onderlinge sociale contacten. Deze activiteiten vinden plaats in de gemeenschappelijke ruimte die vanuit elk appartement bereikbaar is.

Begeleiding

Aangezien de stichting een ouderinitiatief is, bepalen bewoners en ouders in samenwerking met het begeleidingsteam  hoe de individuele en gemeenschappelijke begeleiding vorm en inhoud moeten krijgen. Dit wordt betaald vanuit de individuele PGB’s van de drie bewoners.

Basiscoördinatie

Eén vast aanspreekpunt voor bewoners, begeleiders en ouders voor vragen en andere voorkomende zaken. Professionele aansturing en planning van de begeleiding.

Ook complete coördinatie behoort tot de mogelijkheden;

Coördinatie van zorg en welzijn

Zorgen voor en behoud van een stabiel netwerk. Evaluaties met begeleiders, dagbesteding, familie, behandelaren e.d. Aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Ondersteuning van bewoners bij praktische zaken gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en het vergroten van het zelfvertrouwen. Samen opstellen en aanpassen van een signaleringsplan. Onderzoeken wat de wensen zijn en ook bewust kijken naar zaken die veel spanning opleveren en leren hierin een weg te vinden.

Het gezamenlijke begeleidingsteam bestaat uit vijf vaste gemotiveerde begeleiders.