Slideshow shadow

home_d_2

Zelfstandig, maar niet alleen.

Het ouderinitiatief Onder de Pannen biedt, in samenwerking met Woonstichting Groninger Huis, zelfstandige woonruimte voor (jong-)volwassenen met een psychische beperking. Het betreft drie appartementen die uitkomen op een gemeenschappelijke ruimte.

Wonen met regie op eigen leven

Hoe je woont, is natuurlijk heel persoonlijk. En ook wat je daarbij nodig hebt. Samen met de begeleiding wordt er gezocht naar een balans tussen het zelfstandig wonen en de individuele behoefte aan begeleiding. Hierdoor hou je zeggenschap en de regie op je eigen leven.  ‘Ondersteuning waar nodig, zelfredzaam waar het kan’, dat is ons motto.