Toukomst plannen

Toukomstbestendig

Onder De Pannen is ontstaan als een ouderinitiatief. Vanuit het verlangen om hun kinderen het beste te gunnen, verzetten de ouders van drie cliënten veel werk en werden pioniers, in samenwerking met woningstichting het Groninger Huis. Dit is de basis waarop ODP gefundeerd is, waarin samenwerken vanuit vertrouwen de kernwaarde is.

Inmiddels bestaat de stichting twaalf jaar en vindt het begeleid wonen acht jaren plaats. Om deze mooie geschiedenis in het heden te verstevigen voor een houdbare toekomst in het dynamische zorgveld, werkt het huidige team hard aan organisatorische veranderingen.

Zo wordt er gekozen voor een andere zakelijke organisatievorm en worden er samenwerkingen opgezet in het kader van dagbesteding en meer begeleid woonplekken voor nieuwe cliënten. Hierin blijven wij trouw aan onze kernwaarde en het kleinschalig werken.